Harvard Üniversitesi’nin (CGBC The Harvard Center for Green Buildings and Cities) yapılarda enerji verimliliğini araştıracağı merkezin projesi tamamlandı.

Harvard Üniversitesi’nin (CGBC The Harvard Center for Green Buildings and Cities) yapılarda enerji verimliliğini araştıracağı merkezin projesi tamamlandı.

Yapım tarihi 1940’ların öncesine dayanan ev, Harvard Yeşil Binalar ve Şehirler Merkezi’nin (CGBC) genel merkezi olarak kullanılmak üzere HouseZero projesi kapsamında yenilendi. HouseZero, bir yapının verimlilik ve sağlığı destekleyici biçimde doğal çevresiyle nasıl bağlantı kurabileceğini ve nasıl tepkiler verebileceğini yeniden tanımlamaya çalışıyor.

Konutu kapalı bir kutu olarak görmek yerine, HouseZero’nun yapı kabuğu ve malzemeleri mevsimlerle ve dış ortamla daha doğal bir şekilde etkileşime girecek şekilde tasarlandı. Bina, kullanıcılarının rahat hissedeceği termal konfor şartlarına ulaşmak için kendini mevsimsel ve günlük olarak ayarlıyor.

Mimari projesini Snøhetta’nın tasarladığı ve enerji mühendisliğinden Skanska Teknikk Norway’in sorumlu olduğu 4.600 metrekarelik yapı, hem rahat bir çalışma alanı hem de yaşayan bir laboratuvar olarak hizmet vermeyi hedefliyor. Cambridge, Massachusetts’teki (ABD) merkezin sürdürülebilirliği için, otomatik olarak açılıp kapanabilen pencereler ve çatıda, enerji üretimi için fotovoltaik güneş pilleri ile sıcak su üretimi için termal güneş paneli yer alıyor.

Bugüne kadar uygulanan yapı yenileme projeleri arasında en titiz verimlilik standartlarını hedefleyen HouseZero projesinin performans hedefleri arasında şunlar yer alıyor:

• Isıtma ve soğutma sistemlerinde sıfır enerji kullanımı ( HVAC sistemi bulunmuyor)

• %100 doğal havalandırma

• %100 gün ışığı kullanımı (gündüz saatlerinde ışıklandırma için elektrik kullanılmıyor)

• Sıfır karbon emisyonu (malzemelerin içeriğindeki enerji de dahil)

Araştırma merkezi CGBC:

“Geleceğin yeşil binalarının mühendislik ağırlıklı bir yaklaşımdan ziyade ekolojik bir yaklaşımı benimsemesi gerekiyor. Çözümlerimizin ekosistemlerden ilham almasına izin verirsek binalar, çevrelerine göre nefes alabilen ve kendilerini ayarlayabilen canlı organizmalar olarak kabul edilebilir. Temel yaklaşımdaki bu değişimin insan-çevre ilişkisi açısından çok büyük etkileri olabilir.”

Merkezin web sitesinde şöyle belirtiliyor:

Projenin öncelikli hedefi, merkezin yürüttüğü araştırmalara ve neyin mümkün olduğunu kanıtlamasına olanak tanıyacak son derece ayarlanabilir ve veri odaklı bir altyapı oluşturmaktı.

Verimli yapı güçlendirme stratejilerine yol gösterecek HouseZero projesi; enerji gereksinimini azaltarak, mülk sahiplerinin harcamalarını azaltacak bir model oluşturuyor.

Yenileme projesinde yapılan tadilatlar arasında daha iyi bir yalıtım, radyan ısıtma sistemi ve birçoğu gölge sağlayan çıkıntılı örtülerle çevrelenmiş yeni pencereler yer alıyor.

Pencereler, bir yazılım aracılığı ile otomatik olarak açılıp kapanıyor ancak kullanıcıların ihtiyacına göre manuel olarak da açılabiliyor. Yapının doğu cephesindeki cam güneş bacası, bodrum katın doğal havalandırmasına hizmet ediyor.

Yapının performansını izlemek, projenin hedeflerinden biri. Tesis içinde yerleştirilen yüzlerce sensör ile yapı sürekli takip ediliyor:

Elde edilen veriler, araştırmacılara karmaşık yapı davranışı konusunda daha önce görülmemiş bir anlayış sunacak. Bu veriler, araştırma merkezinin enerji verimliliği, sağlık ve sürdürülebilirlik ile ilgili yeni algoritmalar geliştirmesine yardımcı olacak.

HouseZero bir ofis binası olarak kullanılırken, mevcut konutların yenilenmesi için de çözümler üretmek amaçlanıyor:

Yapı stoku, ülkedeki toplam enerji kullanımının yaklaşık %40’ından sorumlu. Yapılarda enerji tüketiminin yaklaşık 1/4’ü konutlarda gerçekleşiyor. Proje, yapı stokundaki enerji verimsizliklerini ele almak ve iklim değişikliği üzerindeki etkilerini azaltmak için muazzam bir fırsat sunuyor.

HouseZero’nun birincil önceliği, enerji tüketimini azaltmak. Bu doğrultuda, enerji üretimi ikinci planda yer alıyor. HouseZero, bir yeşil bina sertifikası veya derecesini hedeflemiyor. Proje, geçmiş uygulamalardan bağımsız ve benzersiz olarak sürdürülebilir bir yapıyı göstermeyi amaçlıyor.

2014 yılında Harvard School of Design tarafından kurulan ve mimari teknoloji profesörü Ali Malkawi’nin yöneticisi olduğu CGBC, tasarım odaklı stratejilerle yeni yöntemler, sistemler ve ürünler geliştirerek yapı sektörünü dönüştürmeyi hedefliyor.